W dzisiejszych latach można mówić iż rozwinięte ludy zwalczają trudności z wieloma problemami. Wydawałoby się procesy chorobowe, depresje lub również zła koniunktura to największy problem. Musimy jednakże być świadomi, iż większa część tego, co się dzieje jest związane z za dużo rozwiniętym spożywaniem produktów żywnościowych. Z jakiej przyczyny taka sytuacja ma miejsce? Aktualnie ludzie są